ارسال تیکت پشتیبانی


اگر شما در بانک اطلاعاتی ما راه حلی برای مشکلتان نمیابید میتوانید با انتخاب بخش مناسب درخواست خود را ارسال کنید..


 General Sales

For general sales inquiries and information.

 General Support

This department is for any undefined support requests related to an active service.

 Shipping

This department is for inquiries about incoming and outgoing shipments.

 Reboots and Resets

This department is for reboot and reset requests.

 Miner Configuration

This department is for inquiries related to changing and updating pool information and other miner settings.

 Receiving

Status of equipment being shipped to us.

Powered by WHMCompleteSolution